Kentucky

Kentucky

KFUM og KFUK har haft et partnerskab med Kentucky YMCA siden 2015 med fokus på efterskolerejser.

Kentucky YMCA har mange spændende programmer med fokus på demokrati træning og social skævhed:

  • KUNA (Kentucky United Nation Association): Unge i alderen 11-18 år mødes for at deltage i en Kentucky FN model, hvor de unge repræsenterer verdens lande og udarbejder FN resolutioner.
  • Y-Corps: Et tilbud for unge, som sætter fokus på frivillighed og socialt engagement gennem besøg hos forskellige organisationer, hvor de unge er med til frivilligt arbejde og får en social vinkel på det amerikanske samfund.
  • KYA (Kentucky Youth Assembly): Unge i alderen 11-18 år overtager delstatsregeringens bygning og agerer som politikere ved at fremsætte lovforslag.

Læs mere om Kentucky YMCA på deres egen hjemmeside: 

www.kyymca.org

Efterskolerejser